Praksis på verkstedet (3 dager)

NB! Dette er pålagt praksiskurs som hører med til full opplæring, 60-timerskurset for de som skal utdannes som PKK-kontrolører!

Den første praktiske delen vil være gjennomgang av lovpålagt testutstyr som avgass/ røykgass måler, lysjusteringsapparat, bremseprøver, støymåler, retardasjonsmåler og praktisk bruk av disse.

Det blir 2 elever sammen til å utføre kontroll av bilen. Det vil bli 21 timer praksis i verkstedlokaler med storskjerm og egne utlåns-PC-er som elevene skal vise til regelverk/tekniske data. Stor interaktiv skjerm vil bli brukt i undervisningen, både på verksted og i teori rom, og Bilfag-appen vil bli sentral på disse skjermene. Undervisning vil foregå i Opplæringskontorets lokaler i Bjørndalen 1-3 7028 Trondheim. Det vil under teori opplæringen være minst en godkjent instruktør tilstede, mens under den praktiske delen (som er beskrevet under) vil det være to til tre instruktører tilstede. Det vil være tre forskjellige kjøretøy som hver gruppe skal kontrollere.
Dag 6:
08.00-11.30: Mod.6 Praksis verksted (4t)
11:30-12.00: Lunch
12.00-15.30: Mod.6 Praksis verksted (4t)
DAG 7:
08.00-11.30: Mod.6 Praksis verksted (4t)
11.30-12.00: Lunch
12.00-15.30: Mod.6 Praksis verksted (4t)
Dag 8:
08.00-08.45: Mod.6 Praksis verksted
08.55-09.40: Mod.6 Praksis kontrollinstruks verksted
09.50-10.35: Mod.6 Praksis kontrollinstruks verksted
10.45-11.30: Mod.6 Praktisk prøve: eleven skal trekke et hovedpunkt kontrollinstruksen 11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Oppsummering av praksisdag. Elevene kan se kjøretøyene på ny etter gjennomgang i plenum.
Kursliste
Kurs Dato Klokken Plasser  
PKK-kurs 60-timer Praksis 15.06.2022 08:00 6 ledig Meld på
PKK-kurs 60-timer Praksis 20.06.2022 08:00 6 ledig Meld på