Undervisningsplan for kontrollører på overgang lette kjøretøy

(23-timers kurs) Arrangør: Opplæringskontoret for Bilfag AS Trondheim Tema: Periodisk kjøretøykontroll (PKK) Forberedelser: Vi vil sørge for i størst mulig grad å tilrettelegge undervisningen for elever med lese og skrivevansker og andre særskilte behov. Velger derfor å gjennomføre teori i klasserom med to-veis kommunikasjon. Mål for undervisningen: Elevene skal etter gjennomført kurs ha god kjennskap til mål, lovverk, prosedyrer og gjennomføring av periodisk kjøretøy kontroll. Rammebetingelser: Det vil være maks 8 elever på kurset i teori delen. Ved den praktiske delen i verkstedlokalet vil det være 8 elever fordelt på 4 grupper. Undervisningen vil foregå ni timer i teori rom, den obligatoriske teorien blir fordelt over 2 dager 4,5 timer hver dag.
Dag 1:
08.00-08.45: T1 Formål med periodisk kontroll av kjøretøy
08.55-09.40: T2 Offentlig forvaltning og regulering
09.50-10.35: T3 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
10.45-11.30: T3 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: T3 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
12.55-13.40: T3 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
13.50-14.35: T4 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
14.45-15.30: T4 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
DAG 2:
08.00-08.45: T4 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
08.55-09.40: T5 Teori kontrollinstruks
09.50-10.35: T5 Teori kontrollinstruks( med teoritest)
10.45-11.30: T5 Praksis kontrollinstruks i grupper
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: T5 Praksis kontrollinstruks
12.55-13.40: T5 Praksis kontrollinstruks (Kontroll av utstyr)
13.50-15.20: T5 Praksis kontrollinstruks i grupper (dobbeltime)
Dag 3:
08.00-09.30: T5 Praksis kontrollinstruks i grupper (dobbeltime)
09.45-11.15: T5 Praksis kontrollinstruks i grupper (dobbeltime)
11.30-12.00: Lunch
12.00-13.30: T5 Praksis kontrollinstruks i grupper (dobbeltime)
12.55-13.40: T5 Praksis kontrollinstruks
13.50-14.35: Oppsumering og evaluering
Kursliste
Kurs Dato Klokken Plasser  
PKK-23-timers 16.02.2022 08:00 Fullt Meld på
PKK-kurs 23-timers 23.03.2022 08:00 Fullt Meld på
PKK-kurs 23 timers 06.04.2022 08:00 6 ledig Meld på