Våre F-gass kurs tilfredsstiller krav til opplæring av personell som håndterer (d.v.s. samler inn og lagrer) f-gasser fra klimaanlegg i motorvogner i kjøretøy i kategori M1 (personbil) og N1 (varebil) etter Kommisjonsforordning 307/2008

Kurset er godkjent av Isovator Sertifisering

Etter endt opplæring skal kandidaten ha fått grunnleggende opplæring og kunnskap om:
  • Hvordan et AC anlegg fungerer
  • Miljøkonsekvensen knyttet til utslipp av fluorholdige drivhusgasser
  • Kunnskap om F-gass forordningen og MAC direktivet
  • Prosedyrer for oppsamling av F-gasser
  • Håndtering av trykksatt beholder
  • Håndtere gjenvinnings/ tømme aggregat
Etter fullført kurs vil man få utstedt et opplæringsbevis som er gyldig i hele EU/EØS området.
Det vil bli servert lunch
Kursavgift dekker :
  • Kursmatriell
  • Lunch
Avgift til Isovator for utstedelse av opplæringsbevis kommer i tillegg
Kursliste
Kurs Dato Klokken Plasser